Over ons

 

AWERA is ruim 100 jaar geleden opgericht door dhr A. WERkhoven te Amsterdam. Het familiebedrijf is na de oprichting in 1914 begonnen als producent van weegschalen. Daaropvolgend werden ook componenten gefabriceerd ten behoeve van slagerij- en winkelinrichtingen.


Het bedrijf was destijds gevestigd midden in Amsterdam in de Jordaan, dichtbij de Noorderkerk. De werkzaamheden toen bestonden uit het fabriceren van enkele stuks of kleine serie producten. Hiervoor werden handbediende draaibanken gebruikt. Daarnaast werd er veel werk met de hand gedaan.


Tot midden jaren zestig richtte AWERA zich op het fabriceren van eenvoudige messing bouten en moeren. Vervolgens werd de focus meer gericht op het produceren van specialistische draaidelen. Halverwege de zeventiger jaren is het bedrijf verhuisd naar de huidige locatie in Nederhorst den Berg.


In 1988 werd het pand uitgebreid tot de huidige 750 m² bedrijfsoppervlakte.


Begin jaren negentig werd besloten om de eerste computergestuurde draaimachine te kopen. Destijds was AWERA een van de eerste bedrijven in de branche die deze omslag maakte. In de navolgende jaren is er constant geïnvesteerd in het uitbreiden en toepassen van nieuwe techniek.

 

In 2011 is het bedrijf van eigenaar gewisseld en voortgezet door Peter Kostelijk, die al 30 jaar in het bedrijf werkzaam was.

 

In de loop der tijd is AWERA veranderd in een draaierij met een steeds meer computergestuurd machinepark.